Certifikace

Výpis ze živnost. rejstříku 2019 Souhlas sběr a výkup 2018 Souhlas předúprava ostatní odpady 2017
Výpis ze živnost. rejstříku Souhlas sběr a výkup Souhlas předúprava ostatní odpady 2017
Souhlas předúprava odpadu kat. O 2018 Souhlas mobilní zařízení 2018 Souhlas deemulgační stanice 2018
Souhlas předúprava odpadu kat. O 2018 Souhlas mobilní zařízení Souhlas deemulgační stanice 2018
Ověření Váha JAS 2020 Výpis z obchodního rejstříku Ověření měřidla Transporta 2020
Ověření Váha JAS 2020 Výpis z obchodního rejstříku Ověření měřidla Transporta 2020