Vážení zákazníci, vzhledem ke koronavirové situaci ve státě musí naše společnost dočasně omezit až do odvolání provoz, aby mohla zajišťovat služby svozu odpadů pro obce a města. Příjem ostatních odpadů je možný pouze po telefonické domluvě na tel. čísle 383 321 858 pouze ve výjimečných případech.

Od občanů odpad nepřijímáme v žádném případě! Pokud bude umožněn vstup do areálu společnosti, je možný pouze v roušce, veškerý kontakt proběhne jen přes okno kanceláře.

Nevstupujte do žádných prostor společnosti, dodržujte odstup od našich zaměstnanců minimálně 2 metry!!!

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedených nařízení.


NOVÉ!!! PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY VISA a MASTERCARDO firmě

Společnost Recyklace odpadů a skládky a.s je etablovaná firma zabývající se odborným nakládáním s komunálním a průmyslovým odpadem. Akciová společnost byla založena počátkem roku 1992 a jejími akcionáři jsou dnes pouze města a obce regionu Prácheňska.

V současné době poskytuje naše firma služby v oblasti nakládání s odpady pro cca 450 firem a 80 měst a obcí. Za rok 2017 jsme zpracovali cca 4100 tun odpadů.

V březnu 2011 jsme rozšířili náš vozový park o vozidlo VOLVO s výměnnými kontejnerovými nástavbami. Dále vlastníme nákladní automobil IVECO. Obě tyto vozidla jsou schopna obsloužit kontejnery typu ABROLL o objemu až do 40 m3. Vozidlem VOLVO poskytujeme svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu (papír, plasty, sklo). Vozidlo je schopné obsloužit sběrné nádoby o objemu 110 - 1100 litrů. Dále vlastníme 37 m3 kontejner s hydraulickou nakládací rukou, který je možné využít pro nakládku a převoz materiálu.

Od července 2012 byla uvedena do provozu nová nákladní certifikovaná 16metrová váha v areálu naší firmy - možnost využití pro komerční vážení.


NOVINKA ROKU 2018 - AUTOCISTERNA

NÁVOD JAK TŘÍDIT SEPAROVANÉ ODPADY
NÁVOD JAK TŘÍDIT OSTATNÍ ODPADY

Představenstvo:

Předseda představenstva:

Ing. Luboš Peterka

Místopředseda představenstva:

JUDr. Ondřej Veselý

Člen představenstva:

Ing. Jiří Faktor
Ing. Karel Vlasák
p. Bohumil Bláha

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady:

Ing. Martin Malý

Člen dozorčí rady:

p. David Kříž
p. Josef Topka

Sponzorský dar


Navštivte jejich stránky, možná zjistíte, že můžete také pomoci.